Mali Paket VT

Ovaj paket je namenjen malim apartmanima, koji već imaju svoj Booking.com nalog, Google Business nalog. U okviru ovog paketa dobijate sledeće:

 • fotografisnaje celokupnog apartmana
 • dodatna digitalna obrada fotografija
 • minimalno 30 fotografija u visokoj rezoluciji 6000x4000px
 • jedna 360 VT Panorama u rezoluciji od 10.000×5.000px
 • besplatan hosting na Klapti.com 360 web hosting serveru
 • jedan promotivni video u trajanju od 15 – 20 sekundi.

Osnovni Paket VT

Osnovni paket je namenjen srednjim apartmanima ili hostelima, koji već imaju svoj Booking.com nalog. U okviru ovog paketa dobijate sledeće:

 • fotografisnaje celokupnog apartmana
 • dodatna digitalna obrada fotografija
 • minimalno 30 fotografija u visokoj rezoluciji 6000x4000px
 • 360 Virtuelna Tura u obliku interaktivnog web sajta Alexandar15 Apartmani
 • integracija virtuelne ture unutar Vašeg web sajta
 • 360 panorame fotografije za implementaciju na socialne mreže ili na Booking.com

Veliki Paket VT

Ovaj paket je namenjen za Ville ili Pansion, kojima je potrebno da se napravi Booking.com nalog ili Google Business nalog. U okviru ovog paketa dobijate sledeće:

 • fotografisnaje celokupnog apartmana
 • dodatna digitalna obrada fotografija
 • minimalno 30 – 50 fotografija u visokoj rezoluciji 6000x4000px
 • 360 Virtuelna Tura u obliku interaktivnog web sajta
 • integracija virtuelne ture unutar Vašeg web sajta
 • ili izrada OnePage web sajta kao što je urađeno za Alexandar15
 • jedan promotivni video u trajanju od 15 – 20 sekundi.
 • izrada Facebook Like page, Instagram stranice i FB Business platforme
 • 360 panorame fotografije za implementaciju na socialne mreže i na Booking.com
 • izrada Google Business i Booking.com naloga i povezivanje svih naloga u jednu celinu
 • izrada Virtuelne ture integrisane unutar Google Business i Google Street View

Cena paketa: od 600 - 1500€

Premium CIFRA MEDIA Paket

Ovaj paket je namenjen velikim hotelima, koji već imaju svoj Booking.com nalog, Google Business nalog. Ali u okviru ovog paketa dobijate sledeće integracije i optimizacije:

 • fotografisnaje celokupnog objekta
 • dodatna digitalna obrada fotografija
 • minimalno 150 fotografija u visokoj rezoluciji 6000x4000px
 • izrada web sajta ili redizajn starog web sjata Hotel Golden Hill Beograd
 • 360 Virtuelna Tura u obliku interaktivnog web sajta 360.goldenhillhotel.rs
 • integracija virtuelne ture unutar Vašeg web sajta
 • 360 panorame fotografije za implementaciju na socialne mreže ili na Booking.com
 • Integracija Google Analtike, Google Business, Google Tag, Facebook Pixel
 • Paket Digitalnog Marketinga, reklamna kampanje u trajanju od 6 nedelja Google AdWords, Facebook i Instagram sa definisanim planom i praćenjem svih definisanih ciljeva.

Cena paketa: od 2000 - 5000€